Att planera sin odling

Nu i början av året känner jag att min odlar feeling börjar komma tillbaka. Jag har sått lite fröer redan och några har även grott. Men mest känner jag hur jag verkligen vill komma igång att planera och organisera mina odlingsplatser. Jag odlar med växelbruk, samodling och serieodling, tre begrepp som kan krångla till det en hel del om man låter det. Eller vara jättebra verktyg för att få ut det mesta möjliga av sin odling. Beror på vem man frågar.

0 kommentarer