Eko eller konventionellt odlat?

Just nu pågår en debatt på olika sociala medier om eko kontra konventionellt odlad mat, som respons på en studie som publicerades igår. Sammanfattat säger artiklarna att konventionellt odlad mat har lägre klimatpåverkan än ekologiskt odlad mat. Anledningen är enkel, eftersom konstgödsel och bekämpningsmedel är förbjudna i eko odling så växer grödorna lite långsammare, med mer konkurrerande växter (många har väl sett ett spannmålsfält fullt med blåklint exempelvis?) och ger därför lägre avkastning per hektar. Större ytor kräver större resurser, främst i att mer skog tas ner och därmed binder mindre koldioxid.

0 kommentarer